Duurzaam sporten

Beide zijn wij fanatieke sporters, met name tennis. Door sportverenigingen te helpen verduurzamen combineren wij deze passie met onze kennis van en ervaring met verduurzaming. Voor verenigingen kan het o.a. kostenbesparing, meer sociale cohesie binnen de vereniging en een ‘groener’ imago opleveren. Daarnaast is het leuk en leerzaam om met duurzaamheid bezig te zijn en wordt tegelijkertijd een bredere invulling gegeven aan de maatschappelijke rol die een sportvereniging vervult. 

Duurzaamheidstraject

Indien uw sportvereniging wil verduurzamen kunnen wij u bij dit traject als volgt ondersteunen:
  1. Samen kijken naar waar mogelijkheden voor verduurzaming liggen.
  2. Daarbij ook vooral kijkend naar 'laaghangend fruit': eenvoudige en (financieel) laagdrempelige ingrepen die tot kostenbesparing leiden.
  3. Deze inzichten vertalen naar een concreet actieplan, toegespitst op de situatie van uw vereniging
  4. Begeleiden van een ‘duurzaamheidscommissie’ die dit plan gaat uitvoeren

Workshop duurzame sportvereniging

De workshop duurt, afhankelijk van uw keuze, 2-3 uur en de volgende aspecten komen daarin aan de orde:

  • Wat is duurzaamheid?
  • Redenen voor duurzaamheid
  • Welke duurzame elementen spelen een rol bij een sportvereniging?
  • Waar zit het ‘laaghangend fruit’, waarmee direct resultaat geboekt kan worden?
  • Kosten versus baten van verduurzaming
  • Duurzaamheidsbeleid, doelstellingen en hoe deze te bereiken

Na deze workshop is uw sportvereniging in staat om zelfstandig een duurzaamheidstraject te starten!

Een mooi voorbeeld van een duurzame sportvereniging is Duurzaam Beekhuizen.
Voor meer voorbeelden, inspiratie en kennis bezoek Duurzaam Verenigen.