MVO voor MKB

MKB bedrijven krijgen steeds meer belangstelling voor MVO en duurzaamheid. Enerzijds omdat er gewoon geld mee te verdienen valt, anderzijds omdat klanten en overheden er om vragen. Op deze manier draagt het bij aan de bedrijfscontinuÔteit en daarmee reden genoeg voor MKBíers om met een MVO blik naar hun bedrijfsvoering te kijken. MVO met LeV ondersteunt MKB bedrijven bij het ontwikkelen van MVO bewustwording en MVO beleidsbepaling, actieplan en implementatie.

MVO bewustwording en beleid

Voordat concreet met MVO aan de slag gegaan kan worden dient er bewustwording voor gecreŽerd te zijn bij het directieteam en de medewerkers. Hiervoor is onze workshop MVO geschikt. De workshop biedt tevens een aantal praktische handvatten om zelfstandig met MVO van start te gaan. 

Wilt u echter snel concreet met MVO aan de slag, dan bieden wij u een eenvoudig en laagdrempelig traject aan. Hierbij doorlopen wij samen met u en uw medewerkers de volgende stappen: 

  1. MVO nulmeting: In hoeverre leeft MVO in uw bedrijf al? Welke activiteiten zijn er binnen uw bedrijf al op MVO gebied? 
  1. Analyse: Middels een beproefde methode worden alle relevante MVO aspecten voor uw bedrijf besproken en het MVO beleid vastgesteld. Duur: 1 tot 3 dagdeelsessies, afhankelijk van uw bedrijf en behoefte.
  1. MVO actieplan: Het beleid vertaalt naar concrete acties uitgezet in tijd (korte, middellange en lange termijn), op prioriteit, waardecreatie en benodigde middelen voor implementatie.
  1. Implementatie: De uitvoering van het actieplan kunnen u en uw medewerkers zelf doen. Indien gewenst kan MVO met LeV u hierbij ondersteunen door begeleiding, koppelen aan specialisten of een andere door u gewenste wijze.
  1. Evaluatie: Zijn de gewenste resultaten behaald? Wat hebben we geleerd? Dienen we het MVO beleid eventueel aan te passen? Evalueren kunt u zelf of samen met ons.